HAKKINDA

Makina Mühendisliği Bölümü

 

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 9 Mayıs 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede 2008/13603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca kurulmuştur. 26/04/2012 tarih ve 2012/42 nolu Senato Kararı ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne ek kontenjanla öğrenci alınmasına karar verilmiş, ilk olarak 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlanmıştır.  Bölümde Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Lisans eğitim-öğretimi yanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitim-öğretimi de verilmektedir.

 Makine mühendisliği her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin tasarlanması, analizi, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makine Mühendisi, matematik ve fiziğin temel prensiplerini kullanarak tasarım, imalat ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, analizi ve imalatını etkin bir biçimde yapabilen kişidir.

 Bölümümüzün temel amacı 4 yıllık Lisans Programını tamamlayan mezunlarımızın Makine Mühendisliği ile ilgili teknik problemleri, yardıma gereksinim duymadan çözebilme becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle Makine Mühendisliği Lisans programında temel bilimler ve temel mühendislik dersleri yanında öğrencilerin seçmeli derslerle yeteneğine bağlı olarak ilgi alanına yönelik eğitim alabilmelerine imkân verilmiştir. Lisans Üstü programında Makine Mühendisliğinin belirli bir alan veya alt dallardan birinde belirli bir bilgi derinliği olan uzman veya yenilikçiler olarak tanınan mühendisler yetiştirmektir. Yani; alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilen, kullanabilen, yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilen ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen, uyarlayabilen ve uygulayabilen, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olabilen mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüz öğretim kadrosu ulusal ve uluslararası kurumlarda eğitim-öğretim görmüş, çalışmış, deneyimli, tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

 Makine Mühendisliği Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Bölüm hakkında daha detaylı bilgi için İnternet Sitemizi gezebilirsiniz.

 

En İçten Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Hamit Saruhan
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı