TASARIM, ANALİZ VE SİMULASYON LABORATUVARI

Bölümümüzde verilen teorik eğitimlerin , gerçek hayata uyarlanmasında tasarım, analiz ve simülasyon prosesleri,  mühendis adaylarının öğrenmesi gereken önemli bir adım olarak kendini göstermektedir. Gerek Tasarım, gerek analiz gerekse simülasyon eğitimlerinde katılımcıların daha gerçekçi ortam ve koşullarda, simulatörler ve simülasyon yazılımları sayesinde, başta uygulamalı beceriler olmak üzere karar verme, iletişim ve ekip çalışması ile eğitimleri birlikte yürütülebilmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerin yapılması amacıyla geleceğin mühendisleri için büyük önem taşıyan  “TASARIM, ANALİZ VE SİMÜLASYON LABORATUVARI” bölümümüzde kurulmuştur.


Laboratuvarda Bulunan Deney Ekipmanları

Reynolds Deneyi Eğitim Seti

- Akış Ölçme Eğitim Seti

- Bernoulli Eğitim Seti