KOROZYON LABORATUVARI

 

Halk dilinde paslanma diye tabir edilen korozyon; genel anlamda malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir. Korozyon kavramı daha çok metal ve alaşımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonları sonucu bozulmalarını tanımlamak için kullanılır. Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmadıklarından normal koşullar altında dahi korozyona uğrayabilmektedirler. Metal ve alaşımlarda istenmeyen bir süreç olan korozyon, ülkelerin ortalama gayri milli hâsılanın yaklaşık %3,5 - %4,5’u kadardır. Makine Mühendisliği Bölümü altında faaliyet gösteren KOROZYON ARAŞTIRMA LABORATUVARI literatürde en çok kullanılan metalik alaşımların farklı ortamlardaki korozyon mekanizmasını aydınlatacak yöntemleri bünyesinde barındırmaktadır.

Yürütülen Bazı Projeler:

  • Ekolojik İnhibitörler,
  • Betonarme yapılarda kullanılan metallerin korozyonu,
  • Ağaç malzemede kullanılan metal bağlantıların korozyonu,
  • Yeni Katyonik Bor İçeren İyonik Sıvıların Sentezi ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi,
  • Kriyojenik işlem ve korozyon,
  • Sol-jel yöntemi ile kaplama,
  • Kaplamalarda korozyon.

Laboratuvarımız daha çok Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına uygundur. Lisans öğrencilerimize “MM462 Korozyon ve Korozyonun Önlenmesi”, “Proje” ve “Bitirme Tezi” derslerinde kullanıma açılmaktadır. Ayrıca Korozyon Bilimine merak duyan öğrencilerimize de burs sağlanarak destek olunmaktadır.

KOROZYON LABORATUVARI (ANASAYFA)